என்சைம் பொறியியல்

என்சைம் பொறியியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6674

குறுக்கு இணைப்பு

குறுக்கு இணைக்கப்பட்ட என்சைம் திரட்டுகள் அசையாமைக்கான சுவாரஸ்யமான உயிர்வேதியியல் வடிவமைப்பாக வெளிவந்துள்ளன. புதிய தலைமுறை என்சைம் பயோகேடலிஸ்ட்கள் நல்ல இயந்திர நிலைத்தன்மையை வெளிப்படுத்துவதுடன், அதிக அளவு வெளிநாட்டுத் துகள்கள் இல்லாத நொதிகள் அல்லாத பொருள்களை உள்ளடக்கியிருக்காது மற்றும் அதிகரித்த நிலைப்புத்தன்மையைக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதால் அவை மிகவும் செயலில் இருக்கும்.
குறுக்கு இணைக்கப்பட்ட என்சைம் திரட்டுகள் அசையாமைக்கான சுவாரஸ்யமான உயிரி வினையூக்கிகள் வடிவமைப்பாக வெளிவந்துள்ளன. மழைப்பொழிவை நொதிகளின் சுத்திகரிப்புக்காகப் பயன்படுத்தலாம். இந்த நுட்பம் ஒற்றை அல்லது குறைக்கப்பட்ட செயல்பாட்டில் செயல்படுத்தப்படலாம்.

மற்ற புரத மூலக்கூறுகள் அல்லது கரையாத ஆதரவு மேட்ரிக்ஸில் செயல்படும் குழுக்களுடன் புரதத்தின் இடைக்கணிப்பு குறுக்கு இணைப்பு மூலம் நொதிகளின் அசையாமை அடையப்படுகிறது. ஒரு நொதியை குறுக்கு இணைப்பது விலையுயர்ந்த மற்றும் போதுமானதாக இல்லை, ஏனெனில் சில புரத பொருட்கள் தவிர்க்க முடியாமல் முக்கியமாக ஆதரவாக செயல்படும். இது ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த நொதி செயல்பாடுகளை ஏற்படுத்தும். பொதுவாக, குறுக்கு இணைப்பு மற்ற முறைகளில் ஒன்றுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. உறிஞ்சப்பட்ட என்சைம்களை நிலைநிறுத்துவதற்கும் பாலிஅக்ரிலாமைடு ஜெல்களிலிருந்து கசிவைத் தடுப்பதற்கும் இது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குறுக்கு இணைப்பு தொடர்பான பத்திரிகைகள்

மரபணு கோளாறுகள் மற்றும் மரபணு அறிக்கைகள், பரம்பரை மரபியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி இதழ்கள், மரபணு தொழில்நுட்பம், உயிரியல் அமைப்புகள்: திறந்த அணுகல், பயோடெக்னாலஜி மற்றும் உயிர்வேதியியல் இதழ், வளர்ச்சி ஆராய்ச்சிக்கான ஐரோப்பிய இதழ், உணவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பம், நானோபயோடெக்னாலஜி மற்றும் நானோபயோடெக்னாலஜி மற்றும் கம்ப்யூடேஷன் பயோடெக்னாலஜி உயிர்வேதியியல் இதழ்.

 

Top