உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

ஜர்னல் பற்றி

NLM ஐடி: 101609801

உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள் என்பது உயிரியல், டிகோங்கஸ்டன்ட் மருத்துவம், டிரோசோபிலா மெலனோகாஸ்டர் மற்றும் மருத்துவம் ஆகியவற்றில் உள்ள அறிவியல் வேலைகளின் அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய புதுமையான ஆராய்ச்சியின் விரைவான வெளியீட்டிற்கான அதிகாரப்பூர்வ சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழாகும். உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம், அதிக தாக்கக் காரணிகளுடன், ஆசிரியர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும் கட்டுரைத் தெரிவுநிலையை அதிகப்படுத்துவதற்கும் திறந்த அணுகல் விருப்பத்தை வழங்குகிறது.

உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள் உயிரியலின் சிக்கலான சிக்கல்களை பரிணாம மட்டத்தில் விவரிக்கின்றன. உயிரியல் நுட்பங்கள் (பரிசோதனை முறைகள், கணக்கீட்டு முறைகள், அணுகுமுறைகள், நெறிமுறைகள் மற்றும் உயிரியல் ஆராய்ச்சிக்கான கருவிகள்) ஆய்வு உயிர்வேதியியல், நடத்தை முறைகள், கணக்கீட்டு உயிரியல், உயிரியல் மாதிரிகள் மருத்துவம் கருதும் நுட்பங்கள், முறைகள் அல்லது நடைமுறைகள் நோய் அல்லது சீர்கேட்டைக் கண்டறிதல், நோய் அல்லது சீர்குலைவு சிகிச்சை, நோய் அல்லது சீர்குலைவு தடுப்பு ஆகியவற்றின் அறிவியல் அல்லது நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பத்திரிகை மற்றும் தலையங்கத்தை நோக்கி ஆசிரியர்கள் தங்கள் பங்களிப்பை (அசல் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள், ஆசிரியர்களுக்கான கடிதம், மாநாட்டு நடவடிக்கைகள் போன்றவை) ஒரு தளத்தை உருவாக்க அதன் துறைகளில் பரந்த அளவிலான துறைகள் உள்ளன. அலுவலகம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிகளை வெளியிடுவதற்கான தரத்திற்கான சக மதிப்பாய்வு செயல்முறைக்கு உறுதியளிக்கிறது மற்றும் உலகளாவிய அறிவியல் சமூகத்திற்கு எந்த தடையும் இல்லாமல் ஆன்லைனில் அவற்றை இலவசமாகக் கிடைக்கும்.

கையெழுத்துப் பிரதியை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கவும்   . 

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

தற்போதைய பிரச்சினையின் சிறப்பம்சங்கள்

Top