உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

உயிரியலில் மாதிரி நுட்பங்கள்

உயிரியல் மக்கள்தொகையின் மாதிரி முறைகள் எளிமையான லத்தீன் சதுர மாதிரி, பிடிப்பு மீட்டெடுப்பு மாதிரி, தலைகீழ் மாதிரி, வரி பரிமாற்ற மாதிரி, வரி இடைமறிப்பு மாதிரி மற்றும் அடாப்டிவ் கிளஸ்டர் மாதிரி.

உயிரியலில் மாதிரி நுட்பங்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

பயோமெட்ரிக்ஸ் & பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எபிடெமியாலஜி, பயோலாஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோம் சயின்ஸ் & கம்ப்யூடேஷனல் பயாலஜி.

Top