வைராலஜி & மைகாலஜி

வைராலஜி & மைகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0517

வைராலஜி மற்றும் இம்யூனாலஜி

வைராலஜி மற்றும் இம்யூனாலஜி வைரஸ் நோய்க்கிருமிகளுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகளை உருவாக்குகிறது, மேலும் அடிப்படை மற்றும் பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி மூலம் வைரஸ்கள் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கின்றன மற்றும் பரவுகின்றன என்பதை தீர்மானிக்கிறது. வைராலஜி என்பது வைரஸ்கள் மற்றும் வைரஸ் நோய்கள் பற்றிய ஆய்வில் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவத்தின் கிளை ஆகும். மற்றும் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடு, உள்ளார்ந்த மற்றும் பெறப்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, சுயமரியாதையிலிருந்து சுய வேறுபாடு மற்றும் குறிப்பிட்ட ஆன்டிபாடிகளுடன் ஆன்டிஜென்களை உட்செலுத்துவதை உள்ளடக்கிய ஆய்வக நுட்பங்கள்.

வைராலஜி மற்றும் இம்யூனாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

வைராலஜி & மைக்காலஜி, தொற்று நோய்களுக்கான நோயெதிர்ப்பு நுட்பங்கள் பற்றிய இதழ், நோய்த்தடுப்புப் பத்திரிக்கை, எய்ட்ஸ் & மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை, ஒவ்வாமை, ஆஸ்துமா மற்றும் ஆஸ்த்மா மற்றும் ஒவ்வாமை நோய்த்தடுப்பு மருத்துவம் இம்யூனாலஜி, அன்னல்ஸ் ஆஃப் அலர்ஜி, ஆஸ்துமா மற்றும் இம்யூனாலஜி, ஏபிஎம்ஐஎஸ் : ஆக்டா பாத்தோலாஜிகா, மைக்ரோபயாலாஜிகா, மற்றும் இம்யூனோலாஜிகா ஸ்காண்டினாவிகா, மத்திய ஐரோப்பிய பொது சுகாதார இதழ், ஒவ்வாமை மற்றும் நோய்த்தடுப்பு மருத்துவத்தில் மருத்துவ விமர்சனங்கள். தற்போதைய அலர்ஜி மற்றும் கிளினிக்கல் இம்யூனாலஜி, எகிப்திய ஜர்னல் ஆஃப் இம்யூனாலஜி.

Top