வைராலஜி & மைகாலஜி

வைராலஜி & மைகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0517

ஹெபடைடிஸ் வைராலஜி

ஹெபடைடிஸ் வைராலஜி என்பது வைரஸ் ஹெபடைடிஸ் என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது ஹெபடைடிஸ் வகைகளுக்கு வெளிப்படுவதால் ஏற்படும் கல்லீரல் நோய் ஆகும். ஹெபடைடிஸ் வைராலஜியில் பல்வேறு வகையான வைரஸ் ஹெபடைடிஸ் உள்ளது, அவை ஹெபடைடிஸ் ஏ, ஹெபடைடிஸ் பி, ஹெபடைடிஸ் சி, ஹெபடைடிஸ் டி, ஹெபடைடிஸ் ஈ. ஹெபடைடிஸ் ஏ என்பது ஒரு வைரஸ் நோயாகும், இது லேசான சேவையை ஏற்படுத்தும். ஹெபடைடிஸ் ஏ வைரஸ் அசுத்தமான உணவை உட்கொள்வதன் மூலம் பரவுகிறது. மற்றும் நீர் அல்லது தொற்றுள்ள நபருடன் நேரடி தொடர்பு மற்றும் ஹெபடைடிஸ் ஏ ஒரு கல்லீரல் நோயாகும். நோய்த்தொற்றுடைய நபரின் மலத்துடன் மாசுபட்ட உணவு அல்லது தண்ணீரை உட்கொள்ளும் போது வைரஸ் முதன்மையாக பரவுகிறது. இந்த நோய் பாதுகாப்பற்ற தண்ணீருடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையது போதிய சுகாதாரமின்மை மற்றும் தனிப்பட்ட சுகாதாரமின்மை

ஹெபடைடிஸ் வைராலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

வைராலஜி & மைக்காலஜி, ஹெபடைடிஸ் ஜர்னல், வைராலஜி & ஆன்டிவைரல் ஆராய்ச்சி இதழ், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் மற்றும் ஆன்டிபாடிகளின் முன்னேற்றங்கள், எய்ட்ஸ் & மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், ஹெபடைடிஸ், மாதாந்திர, ஹெபடைடிஸ், ஈரல் அழற்சி, மாதாந்திர அறிக்கை xue bao = சைனீஸ் ஜர்னல் ஆஃப் வைராலஜி / [பியான் ஜி, பிங் டு சூ பாவோ பியான் ஜி வெய் யுவான் ஹுய்], உய்ருசு வைராலஜி ஜர்னல், உயிருசு. வைராலஜி ஜர்னல்.

Top