வைராலஜி & மைகாலஜி

வைராலஜி & மைகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0517

ஐந்தாவது நோய்

ஐந்தாவது நோய் என்பது 5-15 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் பொதுவாக ஏற்படும் பார்வோவைரஸ் B19 ஆல் ஏற்படும் ஒரு வைரஸ் நோயாகும். இது தோலில் சிவப்பு சொறியை உருவாக்குகிறது, இது கன்னத்தில் அறைந்த நோய்க்குறி என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஐந்தாவது நோய்கள் குறைந்த காய்ச்சல், தலைவலி, குளிர் போன்ற அறிகுறிகளுடன் தொடங்குகின்றன, முகத்தில் சொறி, முகத்தில் பரவும் சொறி மெதுவாக மூக்கு, வாய் வழியாக உடல் முழுவதும் பரவுகிறது. பொதுவான பள்ளி குழந்தைகளுக்கு வைரஸ் தொற்று குறிப்பாக குளிர்காலம் மற்றும் வசந்த காலத்தில் ஏற்படுகிறது. இது ரூபெல்லா அல்லது ஸ்கார்லெட் காய்ச்சல் போன்ற பிற குழந்தை பருவ சொறிகளை ஒத்திருந்தாலும், ஐந்தாவது நோய் பொதுவாக பிரகாசமான சிவப்பு கன்னங்களின் தனித்துவமான தோற்றத்துடன் தொடங்குகிறது, இது குழந்தை அறைந்தது போல் தெரிகிறது. .இந்த நோய் கைக்குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களில் அரிதானது மற்றும் இது பொதுவாக லேசானது.

ஐந்தாவது நோய் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

வைராலஜி & மைக்காலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் & பிராக்டீஸ், ஜர்னல் ஆஃப் எமர்ஜிங் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ், ஜர்னல் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அண்ட் ட்ரீட்மென்ட், ஜர்னல் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் அண்ட் தெரபி, ஜர்னல் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் மற்றும் அறுதியிடல், இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஜர்னல்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் , ஆஞ்சியோலஜி, குழந்தை பருவத்தில் நோய் காப்பகங்கள், தொற்று நோய்களின் இதழ்.

Top