வைராலஜி & மைகாலஜி

வைராலஜி & மைகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0517

வைரஸ் தொற்று நோய்கள்

வைரஸ் தொற்றுகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பது கடினம், ஏனெனில் வைரஸ்கள் உடல் செல்களுக்குள் வாழ்கின்றன. அவை மருந்துகளிலிருந்து "பாதுகாக்கப்படுகின்றன", அவை பொதுவாக இரத்த ஓட்டத்தில் செல்கின்றன. வைரஸ் தொற்றுகளுக்கு நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் வேலை செய்யாது. சில வைரஸ் தடுப்பு மருந்துகள் உள்ளன. தடுப்பூசிகள் பல வைரஸ் நோய்கள் வராமல் தடுக்க உதவும்.வைரஸ்கள் உள்ளே இருக்கும் மரபணுப் பொருளைக் கொண்ட காப்ஸ்யூலர்கள். அவை பாக்டீரியாவை விட சிறியவை, மிகச் சிறியவை , பெரியம்மை மற்றும் ரத்தக்கசிவு காய்ச்சல் .காலரா, கிரிப்டோஸ்போரிடியோசிஸ், டெங்கு, ஹெபடைடிஸ்ஏ, இன்ஃப்ளூயன்ஸா, லீஷ்மேனியாசிஸ், நிமோனியா, டைபாய்டு, மஞ்சள் காய்ச்சல் ஆகியவை உலகளாவிய பொதுவான தொற்று நோய்களில் சில.

வைரஸ் தொற்று நோய்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

வைராலஜி & மைக்காலஜி, தொற்று நோய்களுக்கான நோயெதிர்ப்பு நுட்பங்களின் இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், வளர்ந்து வரும் தொற்று நோய்களின் இதழ், மருத்துவ தொற்று நோய்கள் மற்றும் பயிற்சி, நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் தொற்றுநோய்களின் இதழ் நோய்கள், தொற்று நோய்களின் அமெரிக்க இதழ், ஆஞ்சியோலஜி, குழந்தை பருவத்தில் நோய்களின் ஆவணக் காப்பகம், BMC தொற்று நோய்கள், தொற்று நோய்களின் பிரேசிலியன் ஜர்னல், தொற்று நோய்கள் மற்றும் மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் பற்றிய கனடியன் ஜர்னல், மருத்துவ தொற்று நோய்கள், ஐரோப்பிய தொற்று, தொற்று நோய்களில் தற்போதைய கருத்து ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி மற்றும் தொற்று நோய்கள், மருத்துவ நடைமுறையில் தொற்று நோய்கள்.

Top