மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்

மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9857

யூரோலாஜிக் ஆன்காலஜி

யூரோலாஜிக் ஆன்காலஜி என்பது புரோஸ்டேட், அட்ரீனல் சுரப்பிகள், சிறுநீர்ப்பை, சிறுநீரகங்கள், சிறுநீர்க்குழாய்கள், விந்தணுக்கள் மற்றும் ஆண்குறி போன்ற புற்றுநோய் போன்ற வீரியம் மிக்க மரபணு நோய்களுக்கான அறுவை சிகிச்சை சிகிச்சையைப் பற்றியது. சிறுநீரக புற்றுநோய், புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் மற்றும் சிறுநீர்ப்பை புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளைக் கண்டறிதல், தடுப்பது மற்றும் சிகிச்சையளிப்பதற்கான சிறந்த முறைகளை உருவாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மருத்துவ மற்றும் அடிப்படை ஆராய்ச்சியை யூரோலாஜிக் ஆன்காலஜி கிளை நடத்துகிறது. சிறுநீரக புற்றுநோயின் பரம்பரை அல்லாத மற்றும் பரம்பரை வடிவங்களில் உள்ள நோயாளிகளை நாங்கள் மதிப்பீடு செய்து நிர்வகிக்கிறோம். கிளை விரிவாக்கும் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் திட்டத்தையும் கொண்டுள்ளது.

அறியப்பட்ட அல்லது சந்தேகிக்கப்படும் உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட மற்றும் உள்நாட்டில் மேம்பட்ட புரோஸ்டேட் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் மேம்பட்ட எம்ஆர்ஐ இமேஜிங்கிற்கு உட்படுகிறார்கள், அதைத் தொடர்ந்து புற்றுநோயைக் கண்டறிந்து வகைப்படுத்துவதற்கு இணைவு பட வழிகாட்டுதல் பயாப்ஸி செய்யப்படுகிறது. பின்னர் அவை ரோபோ அறுவை சிகிச்சை மூலம் நிர்வகிக்கப்படலாம் அல்லது செயலில் கண்காணிப்பு மற்றும் இடைப்பட்ட இமேஜிங் மூலம் பின்பற்றப்படலாம். கூடுதலாக, ஈஜிஎஃப்ஆர், எஃப்ஜிஎஃப்ஆர்3 மற்றும் பிற பிறழ்ந்த சிறுநீர்ப்பை புற்றுநோய் மரபணுக்களைக் குறிவைக்கும் சிகிச்சை உட்பட சிறுநீர்ப்பை புற்றுநோயாளிகளுக்கான மரபணு மற்றும் இலக்கு சிகிச்சையில் வளர்ந்து வரும் திட்டம் எங்களிடம் உள்ளது.

யூரோலாஜிக் ஆன்காலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

மருத்துவம் மற்றும் அறுவைசிகிச்சை சிறுநீரகம், அறுவைசிகிச்சை சிறுநீரகவியல் காப்பகங்கள், மகப்பேறு புற்றுநோயின் தற்போதைய போக்குகள், ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோயியல், புற்றுநோயியல் மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சி, குழந்தை புற்றுநோயியல்: திறந்த அணுகல், மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள், சிறுநீரக புற்றுநோயியல், சிறுநீரக புற்றுநோயியல்: கருத்தரங்குகள் மற்றும் அசல் ஆய்வுகள், சிறுநீரகவியல் ஆய்வுகள் புற்றுநோய் மற்றும் புரோஸ்டேடிக் நோய், சிறுநீரக ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிக்கைகள்

Top