மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்

மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9857

எண்டோராலஜி

என்டோராலஜி என்பது சிறுநீரகக் கற்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கு கிடைக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச ஊடுருவும் நுட்பமாகும். சிறுநீர்க்குழாய், சிறுநீர்ப்பை மற்றும் சிறுநீர்க்குழாய் போன்ற இயற்கையான உடல் சேனல்கள் மூலம் சிறிய கருவிகளைப் பயன்படுத்தி கற்கள் பிரித்தெடுக்கப்படலாம் அல்லது துண்டு துண்டாக இருக்கலாம். உட்சுரப்பியல் செயல்முறைகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன:
1. யூரெத்ரோஸ்கோபி: சிறுநீர்க் குழாயின் இறுக்கங்கள் அல்லது அடைப்புகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது.

2. சிஸ்டோஸ்கோபி: சிறுநீர்ப்பை கற்கள் மற்றும் கட்டிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது. இந்த அணுகுமுறையால் புரோஸ்டேட் திசுக்களைத் தடுக்கலாம் ("TURP" எனப்படும் செயல்முறை). ஸ்டெண்டுகள் எனப்படும் நெகிழ்வான பிளாஸ்டிக் குழாய்களை சிஸ்டோஸ்கோபி மற்றும் எக்ஸ்ரே மூலம் சிறுநீர்க்குழாய் வழியாக செலுத்தி சிறுநீர்க்குழாய் அடைப்பை போக்கலாம்.
3. யூரிடெரோஸ்கோபி: சிறுநீர்க்குழாயின் கற்கள் மற்றும் கட்டிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது.
4. நெஃப்ரோஸ்கோபி: சிறுநீரகப் புறணியின் கற்கள் மற்றும் கட்டிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது.

கற்களை சிதைப்பதற்கான இந்த குறைந்தபட்ச ஆக்கிரமிப்பு நுட்பம் லித்தோட்ரிப்டர் எனப்படும் இயந்திரத்தால் உருவாக்கப்படும் அதிர்ச்சி அலைகளின் நிர்வாகத்தை உள்ளடக்கியது. இயந்திரம் அளவீடு செய்யப்பட்டு, கல்லை குறிவைத்த பிறகு, அதிர்ச்சி அலைகள் குவியப்பட்டு உடலின் வழியாக அனுப்பப்படும், அவற்றின் அதிகபட்ச ஆற்றல் கல்லின் இடத்தில், கல்லை சிதைக்கும் நோக்கத்துடன் சிதறடிக்கப்படும். தூளாக்கப்பட்ட துண்டுகள் பின்னர் நோயாளியின் சிறுநீரில் செல்கின்றன. செயல்முறை சிறிய கற்களுக்கு சிறப்பாக செயல்படுகிறது. இந்த சிகிச்சை நுட்பத்தின் வெற்றிக்கான மற்ற தீர்மானங்களில் கல் கலவை மற்றும் சிறுநீர் பாதையில் கல்லின் குறிப்பிட்ட உடற்கூறியல் இடம் ஆகியவை அடங்கும்.

எண்டோராலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

மருத்துவம் மற்றும் அறுவைசிகிச்சை சிறுநீரகம், மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவ ஆய்வுகள், மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள், அறுவை சிகிச்சை: திறந்த அணுகல், புற்றுநோயியல் மற்றும் புற்றுநோய் வழக்கு அறிக்கைகள், எண்டோராலஜி இதழ், சிறுநீரகவியல் இதழ், வேர்ல்ட் ஜர்னல் ஆஃப் யூரோலஜி, BMC சிறுநீரகம், சிறுநீரகம் மற்றும் ஆண்ட்ரோலஜி ஜர்னல், எண்டோஸ்கோபி, சிறுநீரக வழக்கு அறிக்கைகள்

Top