மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்

மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9857

புரோஸ்டேடிக் ஹைப்பர் பிளாசியா

தீங்கற்ற புரோஸ்டேடிக் ஹைப்பர் பிளாசியா (பிபிஹெச்) என்பது விரிவாக்கப்பட்ட புரோஸ்டேட் சுரப்பி ஆகும். புரோஸ்டேட் சுரப்பி சிறுநீர்ப்பையைச் சுற்றி உள்ளது, இது சிறுநீர்ப்பையிலிருந்து சிறுநீரை உடலில் இருந்து வெளியேற்றும் குழாய். புரோஸ்டேட் பெரிதாகும்போது, ​​அது சிறுநீர்க் குழாயை சுருக்கலாம் அல்லது ஓரளவு தடுக்கலாம். BPH வயது ஏற ஏற ஏறத்தாழ எல்லா ஆண்களுக்கும் ஏற்படுகிறது. BPH என்பது புற்றுநோய் அல்ல.

விரிவாக்கப்பட்ட புரோஸ்டேட் ஒரு தொல்லையாக இருக்கலாம். ஆனால் இது பொதுவாக ஒரு தீவிர பிரச்சனை அல்ல. 75 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களில் பாதி பேருக்கு சில அறிகுறிகள் உள்ளன. தீங்கற்ற புரோஸ்டேடிக் ஹைப்பர் பிளாசியா தீங்கற்ற புரோஸ்டேடிக் ஹைபர்டிராபி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தீங்கற்ற புரோஸ்டேடிக் ஹைப்பர் பிளாசியா என்பது ஆண்களில் வயதான செயல்முறையின் இயல்பான பகுதியாக இருக்கலாம், இது ஹார்மோன் சமநிலை மற்றும் செல் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் ஏற்படுகிறது.

புரோஸ்டேடிக் ஹைப்பர் பிளாசியாவின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மருத்துவம் & அறுவைசிகிச்சை சிறுநீரகம், புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் இதழ், புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை, புற்றுநோய் தடுப்புக்கான முன்னேற்றங்கள், புற்றுநோய் ஆராய்ச்சிக்கான காப்பகங்கள், புற்றுநோய் மருத்துவ தடங்கள், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை, சிறுநீரக இதழ், மருத்துவ சிறுநீரக இதழ், புரோஸ்டேட், புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் மற்றும் புரோஸ்டேட் நோய்கள், ஜப்பானிய நோய்கள் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் யூரோலஜி

Top