மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்

மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9857

பிறப்புறுப்பு கோளாறுகள்

பிறப்புறுப்பு என்பது சிறுநீர் மற்றும் பிறப்புறுப்பு உறுப்புகளைக் குறிக்கும் சொல். சிறுநீரகவியல் என்பது இரு பாலினங்களிலும் உள்ள சிறுநீர் பாதை மற்றும் ஆண்களின் இனப்பெருக்க அமைப்பின் பிறப்புறுப்புப் பாதை ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய மருத்துவத்தின் கிளை ஆகும். நெப்ராலஜி என்பது சிறுநீரகத்துடன் தொடர்புடைய மருத்துவத்தின் கிளை ஆகும். மரபணு அமைப்பின் சீர்குலைவுகளில் அறிகுறியற்றவை முதல் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகளின் வரிசையை வெளிப்படுத்தும் பல்வேறு கோளாறுகள் அடங்கும்.

இந்த கோளாறுகளுக்கான காரணங்களில் பிறவி முரண்பாடுகள், தொற்று நோய்கள், அதிர்ச்சி அல்லது இரண்டாம் நிலை சிறுநீர் கட்டமைப்பை உள்ளடக்கிய நிலைமைகள் ஆகியவை அடங்கும். உடலின் அணுகலைப் பெற, நோய்க்கிருமிகள் பிறப்புறுப்பு மண்டலத்தின் சளி சவ்வுகளை ஊடுருவிச் செல்லலாம். யூரோஜெனிட்டல் குறைபாடுகள் அடங்கும். Hypospadias Epispadias Labial fusion Varicocele ஒரு மருத்துவ நிபுணராக, சிறுநீரக நோயியல் என்பது அறுவைசிகிச்சை நோயியலின் துணை சிறப்பு ஆகும், இது சிறுநீர் பாதை, ஆண் பிறப்புறுப்பு மற்றும் விந்தணுக்களின் நியோபிளாஸ்டிக் மற்றும் நியோபிளாஸ்டிக் அல்லாத நோய்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் வகைப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், சிறுநீரகத்தின் மருத்துவக் கோளாறுகள் பொதுவாக சிறுநீரக நோயியல் நிபுணர்களின் நிபுணத்துவத்திற்கு உட்பட்டவை. சிறுநீரக நோயியல் வல்லுநர்கள் பொதுவாக சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுடன் நெருக்கமாக வேலை செய்கிறார்கள்.

பிறப்புறுப்புக் கோளாறுகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மருத்துவ & அறுவைசிகிச்சை சிறுநீரகம், மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள், பிறப்புறுப்பு அமைப்புகள் மற்றும் கோளாறுகள், மருத்துவ மற்றும் மருத்துவ விமர்சனங்கள், மருத்துவ பிறப்புறுப்பு புற்றுநோய், பிறப்புறுப்பு கோளாறுகள், சிறுநீரக இதழ், LUTS: கீழ் சிறுநீர் பாதை அறிகுறிகள், சிறுநீரக நேரம்

Top