மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்

மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9857

இடுப்பு மருத்துவம்

இடுப்புத் தளத்தின் நோய்களைக் குணப்படுத்தத் தயாராக இருக்கும் மருந்துகள் இடுப்பு மருந்துகளாகும். உதாரணமாக ரோசெபின், மெஃபாக்சின், டாக்ஸிசைக்ளின், ஃபிளாஜில் போன்றவை கோளாறுகளின் வகையைச் சார்ந்தது. இடுப்பு வலி உள்ள பலருக்கு இடுப்பு மாடி செயலிழப்பு உள்ளது, ஆனால் குறிப்பாக ஹைபர்டோனிக் தசைகள் அல்லது தசைகள் மிகவும் இறுக்கமாக இருக்கும். இடுப்பு மாடி தசைகள் என்பது இடுப்பு எலும்பு மற்றும் சாக்ரமின் முன், பின் மற்றும் பக்கங்களில் இணைக்கும் தசைகளின் ஒரு குழு ஆகும். அவை ஒரு காம்பால் அல்லது கவண் போன்றவை, மேலும் அவை சிறுநீர்ப்பை, கருப்பை, புரோஸ்டேட் மற்றும் மலக்குடல் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கின்றன.

அவை உங்கள் சிறுநீர்க்குழாய், மலக்குடல் மற்றும் யோனி (பெண்களில்) ஆகியவற்றைச் சுற்றிக் கொள்கின்றன. இந்த தசைகள் சிறுநீர் கழித்தல், குடல் இயக்கம் மற்றும் பெண்களில் உடலுறவு ஆகியவற்றை அனுமதிக்கும் வகையில் சுருங்கவும் மற்றும் ஓய்வெடுக்கவும் முடியும். இந்த தசைகள் அதிக பதற்றம் (ஹைபர்டோனிக்) கொண்டிருக்கும் போது, ​​அவை அடிக்கடி இடுப்பு வலி அல்லது சிறுநீர்ப்பை மற்றும் குடல்களின் அவசரம் மற்றும் அதிர்வெண் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும். அவை குறைந்த தொனியில் (ஹைபோடோனிக்) இருக்கும் போது, ​​அவை அழுத்த அடங்காமை மற்றும் உறுப்பு வீழ்ச்சிக்கு பங்களிக்கும். நீங்கள் மிகவும் பதட்டமான மற்றும் மிகவும் தளர்வான தசைகளின் கலவையையும் கொண்டிருக்கலாம்.

இடுப்பு மருத்துவம் தொடர்பான இதழ்கள்

மருத்துவம் & அறுவைசிகிச்சை சிறுநீரகம், பாரம்பரிய மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவ இயற்கை மருத்துவம், உயிரியல் & மருத்துவம், உயிரியல் & மருத்துவம், அவசர மருத்துவம் ஆகியவற்றில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்: திறந்த அணுகல், சர்வதேச சிறுநீரகவியல் இதழ் மற்றும் இடுப்புத் தள செயலிழப்பு, பெண் இடுப்பு மருத்துவம் மற்றும் மறுசீரமைப்பு கார்டியோஜியா, சர்வதேச புற்றுநோய், மறுசீரமைப்பு மருத்துவம், இனப்பெருக்க மருத்துவத்தில் சிஸ்டம்ஸ் பயாலஜி

Top