முடி சிகிச்சை & மாற்று அறுவை சிகிச்சை

முடி சிகிச்சை & மாற்று அறுவை சிகிச்சை
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0951

டெலோஜன் எஃப்ளூவியம்

டெலோஜென் எஃப்ளூவியம் என்பது வழுக்காத அலோபீசியாவின் ஒரு வடிவமாகும், இது பரவலான முடி உதிர்தலால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, பெரும்பாலும் கடுமையான தொடக்கத்துடன். மிகவும் நயவஞ்சகமான ஆரம்பம் மற்றும் நீண்ட கால அளவு கொண்ட ஒரு நாள்பட்ட வடிவம் உள்ளது. இது வளர்சிதை மாற்ற அல்லது ஹார்மோன் அழுத்தத்தால் அல்லது மருந்துகளால் ஏற்படும் எதிர்வினை செயல்முறையாகும்.

Top