முடி சிகிச்சை & மாற்று அறுவை சிகிச்சை

முடி சிகிச்சை & மாற்று அறுவை சிகிச்சை
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0951

லேசர் சிகிச்சை

லேசர் சிகிச்சை என்பது சேதமடைந்த அல்லது செயலிழந்த திசுக்களில் ஒளி வேதியியல் பதிலை உருவாக்க லேசர் ஆற்றலின் ஆக்கிரமிப்பு அல்லாத பயன்பாடு ஆகும். லேசர் சிகிச்சையானது வலியைக் குறைக்கும், வீக்கத்தைக் குறைக்கும் மற்றும் பலவிதமான கடுமையான மற்றும் நாள்பட்ட மருத்துவ நிலைகளில் இருந்து மீட்பை துரிதப்படுத்துகிறது. லேசர் சிகிச்சை என்பது மருந்து இல்லாத, அறுவை சிகிச்சை இல்லாத நுட்பமாகும்.

லேசர் சிகிச்சை என்பது திசுக்களை வெட்ட, எரிக்க அல்லது அழிக்க வலுவான ஒளிக்கற்றையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு சிகிச்சையாகும். லேசர் என்ற சொல் "கதிர்வீச்சு தூண்டப்பட்ட உமிழ்வு மூலம் ஒளி பெருக்கம்" என்பதைக் குறிக்கிறது. பாரம்பரிய அறுவை சிகிச்சை கருவிகளை விட லேசர்கள் மிகவும் துல்லியமானவை. வெட்டுக்கள் குறுகியதாகவும் ஆழமற்றதாகவும் செய்யப்படலாம். இது திசுக்களுக்கு குறைவான சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது. லேசர் சிகிச்சைகள் என்பது மையப்படுத்தப்பட்ட ஒளியைப் பயன்படுத்தும் மருத்துவ சிகிச்சைகள் ஆகும். பெரும்பாலான ஒளி மூலங்களைப் போலல்லாமல், இது மிகவும் குறிப்பிட்ட அலைநீளங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது சக்திவாய்ந்த விட்டங்களில் கவனம் செலுத்த அனுமதிக்கிறது.

Top