முடி சிகிச்சை & மாற்று அறுவை சிகிச்சை

முடி சிகிச்சை & மாற்று அறுவை சிகிச்சை
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0951

முடி கொட்டுதல்

முடி உதிர்தல், அல்லது அலோபீசியா, ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு கவலை அளிக்கிறது. முடி உதிர்தலுக்கான சிகிச்சையில் ப்ரோபீசியா மற்றும் ரோகெய்ன் போன்ற மருந்துகள், முடி மாற்றுதல் மற்றும் முடி மறுசீரமைப்பு ஆகியவை அடங்கும். இது திட்டு அல்லது பரவலான முறையில் இருக்கலாம்.

சில வகையான முடி உதிர்தல் அலோபீசியா அரேட்டா, ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் கோளாறு காரணமாக ஏற்படலாம். அலோபீசியா அரேட்டாவின் தீவிர வடிவங்கள் அலோபீசியா டோட்டலிஸ் ஆகும், இதில் தலை முடிகள் அனைத்தும் உதிர்கின்றன, மேலும் அலோபீசியா யுனிவர்சலிஸ், இதில் தலை மற்றும் உடலில் உள்ள அனைத்து முடிகளும் உதிர்கின்றன. முடி உதிர்தல் மற்றும் ஹைப்போட்ரிகோசிஸ் ஆகியவை பூஞ்சை தொற்று, அதிர்ச்சிகரமான சேதம், ரேடியோதெரபி அல்லது கீமோதெரபியின் விளைவாக கட்டாய இழுத்தல் (ட்ரைக்கோட்டிலோமேனியா), மற்றும் இரும்புச்சத்து குறைபாடு போன்ற ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் போன்ற பல காரணங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

Top