ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

சூப்பர் கிரிட்டிகல் ஃப்ளூயிட் குரோமடோகிராபி

SFC Super Critical Fluid Cromatography Journals  வணிகத்தில் முதன்மையாக கைரல் மூலக்கூறுகளைப் பிரிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் வழக்கமான  HPLC  அமைப்புகளாக ஒத்த நெடுவரிசைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. SFC: சூப்பர் கிரிட்டிகல் ஃப்ளூயிட் குரோமடோகிராபி ஜர்னல்கள் தற்போது மருந்து வணிகத்தில் அச்சிரல் பிரிப்பு மற்றும் சுத்திகரிப்புகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வகையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  இது குறைந்த முதல் மிதமான தொடர்புடைய மூலக்கூறு நிறை, வெப்ப லேபிள் மூலக்கூறுகளின் பகுப்பாய்வு மற்றும்  சுத்திகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது கைரல் சேர்மங்களைப் பிரிக்கப் பயன்படுகிறது . கொள்கைகள் உயர் செயல்திறன் திரவ நிறமூர்த்தம் (HPLC) போன்றது, ஆனால் SFC: சூப்பர் கிரிட்டிகல் ஃப்ளூயிட் க்ரோமடோகிராபி ஜர்னல்கள் பொதுவாக கிரீன்ஹவுஸ் வாயுவைப் பயன்படுத்துகின்றன, ஏனெனில் மொபைல் கட்டம்; எனவே முழுமையான நடவடிக்கை ஓட்டப் பாதை அழுத்தப்பட வேண்டும். முக்கியமான பகுதியின் விளைவாக, திரவ மற்றும் வாயு பண்புகள் ஒன்றிணைக்கும் நிலையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, முக்கியமான திரவ இயற்கை நடவடிக்கை பொதுவாக "ஒருங்கிணைவு இயற்கை நடவடிக்கை" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

சூப்பர் கிரிட்டிகல் ஃபிளூயிட் குரோமடோகிராஃபி தொடர்பான ஜர்னல்கள்
குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள், பயோமெடிக்கல் குரோமடோகிராபி - ஜர்னல் - ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, ஜர்னல் ஆஃப் செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ், குரோமடோகிராஃபியில் முன்னேற்றங்கள்.

Top