ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

முறை சரிபார்ப்பு

முறை சரிபார்ப்பு  என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சோதனைக்கு பயன்படுத்தப்படும் பகுப்பாய்வு செயல்முறை அதன் நோக்கம் கொண்ட பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது என்பதை உறுதிப்படுத்த பயன்படும் செயல்முறையாகும். பகுப்பாய்வு முடிவுகளின் தரம், நம்பகத்தன்மை மற்றும் நிலைத்தன்மையை மதிப்பிடுவதற்கு முறை சரிபார்ப்பின் முடிவுகள்   பயன்படுத்தப்படலாம்; எந்தவொரு நல்ல பகுப்பாய்வு நடைமுறையிலும் இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். வழக்கமான சரிபார்ப்பு பண்புகள்: துல்லியம், துல்லியம், மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய தன்மை, இடைநிலை, துல்லியம், தனித்தன்மை, கண்டறிதல் வரம்பு, அளவு வரம்பு, நேரியல், வரம்பு, வலிமை. முறை சரிபார்ப்பு இதழ்கள் நெறிமுறையானது, பகுப்பாய்வு முறைகளின் செல்லுபடியை நிறுவுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சோதனை வடிவமைப்பை முன்கூட்டியே வழங்குகிறது: மறுஉருவாக்கம், கரைப்பான்கள், மாதிரி, தரநிலை, தீர்வு தயாரித்தல், பயன்படுத்த வேண்டிய உபகரணங்களை அடையாளம் காணுதல், குரோமடோகிராஃபிக் நிலைமைகள், கணினி பொருத்தம், கணக்கீடுகள்.


குரோமடோகிராபி & செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் பிளானர் க்ரோமடோகிராபி, ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராஃபிக் சயின்ஸ், மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி: ஓபன் அக்சஸ், அனலிட்டிகல் & பயோஅனாலிட்டிகல் டெக்னிக்ஸ் தொடர்பான முறை சரிபார்ப்பு இதழ்கள் .

Top