ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

ஜெல் ஊடுருவல் குரோமடோகிராபி

ஜெல் ஊடுருவல் குரோமடோகிராபி, ஜெல் வடிகட்டுதல் குரோமடோகிராபி அல்லது அளவு விலக்கு குரோமடோகிராபி என குறிப்பிடப்படுகிறது, இது மூலக்கூறு அளவிற்கு ஏற்ப மேக்ரோமாலிகுல்களின் நிறமூர்த்தப் பிரிவை ஏற்படுத்துகிறது. விலங்கு மற்றும் தாவர மெட்ரிக்ஸில் உள்ள பூச்சிக்கொல்லிகள் போன்ற ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த மூலக்கூறு எடை கலவைகளிலிருந்து பாலிமர்கள், புரதங்கள், கொழுப்புகள் மற்றும் சர்க்கரைகளை பகுப்பாய்வு செய்ய இந்த நுட்பம் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஜெல் ஊடுருவல் குரோமடோகிராஃபி தொடர்பான பத்திரிகைகள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியில் ரேபிட் கம்யூனிகேஷன்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி, ஐரோப்பிய ஜர்னல் ஆஃப் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி, பயோகெமிஸ்ட்ரி & அனலிட்டிகல் பயோகெமிஸ்ட்ரி, ஜர்னல் ஆஃப் அனலிட்டிகல் & பயோஅனாலிட்டிகல் டெக்னிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ்

Top