ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

LC-MS

திரவ குரோமடோகிராபி-மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஜர்னல்ஸ்  ( LC-MS , அல்லது மாற்று  HPLC-MS ) என்பது ஒரு பகுப்பாய்வு வேதியியல் நுட்பமாகும், இது  திரவ நடவடிக்கையின் (அல்லது  HPLC இயற்பியல்  பிரிப்பு திறன்களை  மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபிக் பகுப்பாய்வின் ( MS ) வெகுஜன பகுப்பாய்வு திறன்களுடன் கலக்கிறது . அதன் பயன்பாடு மாற்று இரசாயனங்கள் முன்னிலையில் குறிப்பிட்ட நிறைய இரசாயனங்கள் பிரிப்பு, பொது கண்டறிதல் மற்றும் சாத்தியமான அடையாளம் பற்றி நன்கு அறியப்பட்ட, இது பயன்பாடுகள் அடங்கும்: மெட்டீரியா மெடிகா, புரோட்டியோமிக்ஸ்  / வளர்சிதை மாற்றம்,  மருந்து உருவாக்கம் .

LC-MS
ஜர்னல் ஆஃப் க்ரோமடோகிராபி & செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ், மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி: ஓபன் அக்சஸ், ஜர்னல் ஆஃப் க்ரோமடோகிராபி ஏ, ஜர்னல் ஆஃப் லிக்விட் க்ரோமடோகிராபி அண்ட் ரிலேட்டட் டெக்னாலஜிஸ், ஜர்னல் ஆஃப் அனலிட்டிகல் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி.

Top