ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

வடிகட்டுதல்

 வடிகட்டுதல்  என்பது பிரிக்கும் செயல்முறைகளில் ஒன்றாகும், மேலும் இது எதையாவது வடிகட்டுவதற்கான செயல் அல்லது செயல்முறை என வரையறுக்கப்படுகிறது. வடிகட்டுவதற்கான செயல் அல்லது செயல்முறை, குறிப்பாக திடமான துகள்களை அகற்றுவதற்காக வடிகட்டி வழியாக காற்று போன்ற திரவம் அல்லது வாயுவை கடக்கும் செயல்முறை. திரவ வடிகட்டுதல் இதழ்களில் , கழிவுப் பொருள் சுத்திகரிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படுவது போன்ற, கொடுக்கப்பட்ட உதாரணங்களில் உள்ளதைப் போல, ஈர்ப்பு மூலம் ஒரு திரவத்தை வடிகட்டி வழியாக இழுக்க முடியும். மறுபுறம், ஒருவித அழுத்தம் அல்லது ஒரு வெற்றிடத்தின் இருப்பு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட அழுத்தம் வேறுபாடு, வடிகட்டி வழியாக திரவத்தை கட்டாயப்படுத்தலாம். எரிவாயு வடிகட்டுதல் என்பது ஒரு பொதுவான சாதனமான வெற்றிட கிளீனரில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது இயந்திரத்தின் உள்ளே ஒரு வடிகட்டுதல் பை வழியாக தூசி நிரப்பப்பட்ட காற்றின் நீரோட்டத்தை அனுப்புகிறது. பை திடமான துகள்களைப் பிடிக்கிறது, அதே நேரத்தில் சுத்தமான காற்று அறைக்குள் வெளியேற அனுமதிக்கிறது. இது, காற்று வடிகட்டிகள் மற்றும் ஏர் கண்டிஷனிங் மற்றும் வெப்பமாக்கல் அமைப்புகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் அதே கொள்கையாகும், இது வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துவதோடு, காற்றில் இருந்து தூசி, மகரந்தம் மற்றும் பிற அசுத்தங்களையும் நீக்குகிறது.

குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்களின் வடிகட்டுதல் இதழ்கள் 
, உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட குரோமடோகிராஃபி இதழ், பயோ-குரோமடோகிராஃபி ஜர்னல், பிரிப்பு தொழில்நுட்பம்: I. குரோமடோகிராபி, குரோமடோகிராபி ஜர்னல்கள்.

Top