இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

முடக்கு வாதம் (RA)

முடக்கு வாதம் (RA) என்பது மூட்டு வலி மற்றும் வீக்கத்தைக் குறிக்கும் ஒரு நாள்பட்ட தன்னுடல் தாக்கக் கோளாறு ஆகும், இதில் உடலின் சொந்த நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு மணிக்கட்டு, கைகளின் சிறிய மூட்டுகள் மற்றும் விரல்களின் நடு மூட்டுகள் உட்பட மூட்டுகளின் செயல்பாட்டை இழக்கிறது. இது மிகவும் பொதுவான வகை ஆட்டோ இம்யூன் ஆர்த்ரிடிஸ் ஆகும்.

முடக்கு வாதம் தொடர்பான இதழ்கள்

ஃபைப்ரோமியால்ஜியா: திறந்த அணுகல், ருமாட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, மூட்டுவலியின் இதழ், அமெரிக்க மருத்துவ இதழ், மூட்டுவலி மற்றும் முடக்கு வாதம், கீல்வாதம் பராமரிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி

Top