இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

தன்னியக்க நோயெதிர்ப்பு கோளாறு

தன்னியக்க நோயெதிர்ப்பு கோளாறு என்பது உங்கள் உடலுக்கு எதிரான அசாதாரண நோயெதிர்ப்பு மறுமொழியைக் குறிக்கிறது. நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு உங்கள் உடல் செல்களை வெளிநாட்டுப் பொருள்கள் என்று தவறாகப் புரிந்துகொண்டு அவற்றைத் தாக்கும்போது இது நிகழ்கிறது. பொதுவாக உடலின் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு நோய்கள் மற்றும் தொற்றுநோய்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது, ஆனால் ஆட்டோ இம்யூன் நோயின் விஷயத்தில் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு ஆரோக்கியமான செல்களை பாதிக்கிறது.

தன்னுடல் எதிர்ப்பு நோய் தொடர்பான இதழ்கள்

ஆட்டோ இம்யூன் நோய்கள், ஆட்டோ இம்யூன் கோளாறுகள் இதழ், ஆட்டோ இம்யூன் நோய்கள் மற்றும் வாத நோய் இதழ், ஆட்டோ இம்யூனிட்டி ஜர்னல், ஓபன் ஜர்னல் ஆஃப் ருமாட்டாலஜி மற்றும் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ், தி நியூ இங்கிலாந்து ஜர்னல் ஆஃப் மெடிசின்

Top