இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

நீரிழிவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி

வகை 1 நீரிழிவு நோய் (T1DM) என்பது குறிப்பிட்ட HLA DR/DQ அல்லீல்களால் வழங்கப்படும் ஒரு தன்னுடல் எதிர்ப்பு பாலிஜெனிக் நோயாகும். ஆட்டோ இம்யூன் பாலிகிளாண்டூலர் சிண்ட்ரோம் வகை I (APS-I) அல்லது ஆட்டோ இம்யூன் பாலிஎன்டோக்ரினோபதி-கேண்டிடியாஸிஸ்-எக்டோடெர்மல் டிஸ்டிராபி (APECED), மற்றும் X-இணைக்கப்பட்ட போயண்டோகிரைனோபதி, நோயெதிர்ப்பு செயலிழப்பு மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு (XPID) ஆகியவை தன்னியக்க நோயெதிர்ப்பு நீரிழிவு நோய்க்கான சகிப்புத்தன்மை இழப்பைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

நீரிழிவு நோயெதிர்ப்பு இயக்கவியல் தொடர்பான இதழ்கள்

தொற்றுநோயியல்: திறந்த அணுகல், நீரிழிவு மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் இதழ், நாளமில்லாச் சுரப்பி மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி, உடல் பருமன் மற்றும் எடை இழப்பு சிகிச்சை இதழ், நீரிழிவு பராமரிப்பு, நீரிழிவு / வளர்சிதை மாற்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள், நீரிழிவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் சிகிச்சைகள், நீரிழிவு நோய்க்குறியியல், மருத்துவம்.

Top