இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ் மற்றும் ஹிஸ்டோகாம்பாட்டிபிலிட்டி

ஹிஸ்டோகாம்பாட்டிபிலிட்டி, அல்லது திசு இணக்கத்தன்மை, மனித லுகோசைட் ஆன்டிஜென்கள் (எச்எல்ஏ) எனப்படும் மரபணுக்களின் தொகுப்பின் அதே அல்லது பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரியான அல்லீல்களைக் கொண்ட பண்பு ஆகும். ஒவ்வொரு எச்.எல்.ஏ அலீலும் ஒரு தனித்துவமான நோயெதிர்ப்பு திசு வகையைக் குறிக்கிறது.

இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ் மற்றும் ஹிஸ்டோகாம்பாட்டிபிலிட்டி தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் இம்யூனோபயாலஜி , ஃபைப்ரோமியால்ஜியா: ஓபன் அக்சஸ், ஜர்னல் ஆஃப் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரிடிஸ், ஜர்னல் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமென்டல் ஃபுட் கெமிஸ்ட்ரி, எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல் ஆஃப் நோயியல் மற்றும் ஹிஸ்டாலஜி, ஹிஸ்டாலஜி மற்றும் ஹிஸ்டோபோதாலஜி, ஹிஸ்டாலஜி மற்றும் சைட்டாலஜி, பகுப்பாய்வு மற்றும் ஹிஸ்டாலஜி சைட்டாலஜி

Top