மானுடவியல்

மானுடவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0915

தரமான ஆராய்ச்சி

தரமான ஆராய்ச்சியானது, ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பு அல்லது நிகழ்வைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலைப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, மாறாக ஒரு பெரிய அளவிலான மக்கள்தொகை மாதிரியின் மேற்பரப்பு விளக்கத்தை விட. பங்கேற்பாளர்களின் குழுவில் காணப்படும் அமைப்பு, ஒழுங்கு மற்றும் பரந்த வடிவங்களின் வெளிப்படையான ரெண்டரிங் வழங்குவதை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது ethnomethodology அல்லது புல ஆராய்ச்சி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது சமூக அமைப்புகளில் மனித குழுக்களைப் பற்றிய தரவை உருவாக்குகிறது.

தரமான ஆராய்ச்சிக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்

மானுடவியலின் விமர்சனம், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் பிசிகல் ஆந்த்ரோபாலஜி, PLOS ONE: தி நியண்டர்டால் மீல், கருதுகோள் ஜர்னல் » நியாண்டர்தால்-மனித கலப்பினங்கள், மானுடவியல் இதழ்

Top