மானுடவியல்

மானுடவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0915

நிச்சயதார்த்த கோட்பாடு

நிச்சயதார்த்தக் கோட்பாடு என்பது தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலுக்கான ஒரு கட்டமைப்பாகும். அதன் அடிப்படையான கருத்து என்னவென்றால், மாணவர்கள் மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதன் மூலமும் பயனுள்ள பணிகளின் மூலமும் கற்றல் நடவடிக்கைகளில் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். கொள்கையளவில், தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தாமல் அத்தகைய ஈடுபாடு நிகழலாம், இல்லையெனில் அடைய கடினமாக இருக்கும் வழிகளில் தொழில்நுட்பம் ஈடுபாட்டை எளிதாக்கும் என்று கியர்ஸ்லி மற்றும் ஷ்னீடர்மேன் நம்புகிறார்கள்.

நிச்சயதார்த்தக் கோட்பாட்டிற்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்

அமெரிக்க மானுடவியலாளர், ராயல் ஆந்த்ரோபாலஜிகல் இன்ஸ்டிடியூட் இதழ், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் ஹ்யூமன் பயாலஜி, தொல்லியல் மற்றும் மானுடவியல் அறிவியல், மானுடவியலின் விமர்சனம்

Top