ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0974-276X

புரோட்டியோமிக்ஸ் ஆராய்ச்சி

புரோட்டியோமிக்ஸ் புரதங்களுடன், குறிப்பாக அவற்றின் உருவவியல் மற்றும் செயல்பாடுகளைக் கையாள்கிறது. இது உள்செல்லுலார் புரத கலவை, கட்டமைப்பு மற்றும் அதன் தனித்துவமான செயல்பாட்டு முறைகளின் மட்டத்திலிருந்து புரோட்டியோம்களின் ஆராய்ச்சியையும் உள்ளடக்கியது. இது செயல்பாட்டு மரபியலில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். புரோட்டியோமிக்ஸ் மற்றும் பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்கள் புரத அமைப்பு, அதன் செயல்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை ஆகியவற்றை பகுப்பாய்வு செய்வதாகும். ஒரு வாழ்க்கை அமைப்புகளை வரையறுக்கும் மிகவும் குழப்பமான மற்றும் செயலில் உள்ள மேக்ரோமோலிகுல் புரதங்கள் ஆகும், அவை உடலின் கட்டுமானத் தொகுதிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் செயல்பாட்டைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் அவற்றின் அமைப்பு, புரத மடிப்பு பொறிமுறை, உடலில் உள்ள பல்வேறு வளாகங்களுடனான அவற்றின் தொடர்பு மற்றும் தன்னைப் புரிந்துகொள்வது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாகும்.

புரோட்டியோமிக்ஸ் ஆராய்ச்சி

வளர்சிதை மாற்றத்தின் தொடர்புடைய ஜர்னல்கள்: திறந்த அணுகல், ஜீனோமிக்ஸ் மற்றும் புரோட்டியோமிக்ஸ், டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ் ஆகியவற்றில் டேட்டா மைனிங் ஜர்னல்: திறந்த அணுகல், புரோட்டியோம் ஆராய்ச்சி இதழ், புரோட்டியோம் அறிவியல் மற்றும் கணக்கீட்டு உயிரியல் இதழ், பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ் மற்றும் கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி இதழ், மேம்பாட்டியல் மேம்பாட்டியல் இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் இன்பர்மேடிக்ஸ் ஜர்னல்கள் teomics, Comparative and Functional Genomics, International Journal of Data Mining and Bioinformatics, Proteomics - கிளினிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ், கேன்சர் பயோமார்க்ஸ்

Top