ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0974-276X

தற்போதைய புரோட்டியோமிக்ஸ்

புரோட்டியோமிக்ஸ் என்பது அறிவியலில் எப்போதும் விரிவடைந்து வரும் துறையாகும். மென்பொருள், தரவுத்தளங்கள் மற்றும் புதுமையான வழிமுறைகளுடன் ஒருங்கிணைப்புடன் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் புரதச் செயலிழப்பு மற்றும் தொடர்புடைய நோய்களுக்கான காரணத்தை அடையாளம் காண வழிவகுத்தன. செல்லுலார் செயல்முறைகள் மற்றும் மரபணு வெளிப்பாடு முற்றிலும் புரதங்களால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது, அவை ஒரு கலத்தின் பினோடைப் மற்றும் இயற்கையான தேர்வை தீர்மானிக்கின்றன. புரதங்கள் உயிரணு மற்றும் உயிரியல் அமைப்புகளின் செயல்பாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஈடுபட்டுள்ளன. பாஸ்போரிலேஷன், கிளைகோசைலேஷன் ஆகியவை அதன் செயல்பாட்டை தீர்மானிக்கும் புரதங்களின் மொழிபெயர்ப்புக்கு பிந்தைய முக்கியமான மாற்றமாகும். தற்போதைய புரோட்டியோமிக்ஸ் தொழில்நுட்பம், சுற்றுச்சூழல் உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் அடிப்படை உயிரியல் செயல்முறைகளைப் படிக்க மனிதனுக்கு உதவுகிறது.

தற்போதைய புரோட்டியோமிக்ஸ் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் மற்றும் ஜெனோமிக்ஸ், புரோட்டியோமிக்ஸ் நுண்ணறிவு, புரோட்டியோமிக்ஸ், பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ் & ஜெனோமிக்ஸ், புரோட்டியோமிக்ஸ் ரிசர்ச் ஜர்னல், செயல்பாட்டு மரபியல் பற்றிய சுருக்கங்கள், புரோட்டியோமிக்ஸ் நிபுணர் மதிப்பாய்வு, புரோட்டியோம் சயின்ஸ், புரோட்டீம் மற்றும் புரோட்டியோமிக்ஸ் ஜர்னல், ஓபன் ஸ்கிரிப்ட் ஜூர்னல் etic Medicine, Proteomics Journals, Journal of Proteome Research, Journal of Data Mining in Genomics & Proteomics, Immunome Research

Top