ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0974-276X

புற்றுநோய் புரோட்டியோமிக்ஸ்

புரொட்டியோமிக்ஸ் தொழில்நுட்பங்கள் புதிய சிகிச்சை முகவர்களின் வளர்ச்சிக்காக புற்றுநோய்களை முன்கூட்டியே கண்டறிவதற்கும் கண்டறிவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பயோமார்க்கரின் அடையாளம் மற்றும் புற்றுநோயின் புரத வெளிப்பாடு பற்றிய ஆய்வு ஆகியவை புரோட்டியோமிக்ஸ் தளங்கள் மூலம் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. இந்த ஆய்வுகள் புதிய மருந்துகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும், கட்டி உயிரணுக்களை நோக்கிய இலக்கு சிகிச்சை முறைகளுக்கும் வழிவகுத்தன. மார்பகப் புற்றுநோயைக் கண்டறிதல், முன்கணிப்பு, நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை ஆகியவை மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியின் பயன்பாட்டுடன் புரோட்டியோமிக்ஸ் துறையில் முன்னேற்றத்துடன் இப்போது சாத்தியமாகும். புரத வடிவங்களின் கண்டுபிடிப்பு ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு நோயை வேறுபடுத்தி அறிய உதவியது மற்றும் மார்பக புற்றுநோயுடன் தொடர்புடைய நோயற்ற நிலை புரோட்டியோமிக்ஸ் தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சியுடன் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்டுபிடிப்பு நோயாளிகளுக்கு தனிப்பட்ட சிகிச்சைக்கு வழிவகுக்கிறது. சீரம் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அல்லது காணப்படும் புரதங்கள்,

புற்றுநோய் புரோட்டியோமிக்ஸ் தொடர்பான இதழ்கள்

அடுத்த தலைமுறை வரிசைமுறை மற்றும் பயன்பாடுகளின் இதழ், புற்றுநோய் பயோமார்க்ஸின் இதழ், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், சர்வதேச புரோட்டியோமிக்ஸ், மருத்துவ புரோட்டியோமிக்ஸ், தற்போதைய புரோட்டியோமிக்ஸ், புரோட்டியோமிக்ஸ் ஆராய்ச்சி இதழ், ஜீனோமிக்ஸ் புரொட்டியோமிக்ஸ், பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ், பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ் ஐசிஎஸ் இன்சைட்ஸ், பிஎம்சி சிஸ்டம்ஸ் பயாலஜி

Top