ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0974-276X

மூலக்கூறு மற்றும் செல்லுலார் புரோட்டியோமிக்ஸ்

புரோட்டியோமிக்ஸ் துறையில் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துவது புரத அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு, சாதாரண செல் மற்றும் நோயுற்ற செல் ஆகியவற்றில் அதன் வெளிப்பாடு பற்றிய ஆய்வுக்கு வழிவகுத்தது. மைக்ரோஅரே தொழில்நுட்பம் எம்ஆர்என்ஏவில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆய்வு செய்ய உதவுகிறது. மூலக்கூறு மற்றும் செல்லுலார் புரோட்டியோமிக்ஸ் புரதங்களின் மொழிபெயர்ப்புக்கு பிந்தைய மாற்றத்தையும் மரபணு வெளிப்பாட்டிற்கான பங்களிப்பையும் அறிய அனுமதிக்கிறது. உயிரி வேதியியல், மூலக்கூறு மரபியல், உயிரியல் உயிரியல் போன்ற அறிவியலின் பிற கிளைகளுடன் சேர்ந்து, புரொட்டியோமிக்ஸுடன் கூடிய செல் உயிரியல் புற்றுநோய் பரவலைப் படிப்பதற்கும் முறைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது. இவ்வாறு, உயிரியல் குறிப்பான்கள் மற்றும் நோய்க்கிருமி ஆய்வுகள் கண்டுபிடிப்பதில் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு உதவுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரியல் நிலையின் அளவிடக்கூடிய உயிரியல் குறிகாட்டியானது நோயாளியின் உயிர்வாழ்வு விகிதத்தை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் மேம்படுத்தும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. இந்த பயோமார்க்ஸர்கள் நோயறிதல், முன்கணிப்பு,

மூலக்கூறு மற்றும் செல்லுலார் புரோட்டியோமிக்ஸ் தொடர்பான இதழ்கள்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: ஓபன் அக்சஸ், ஜர்னல் ஆஃப் ஃபார்மகோஜெனோமிக்ஸ் & பார்மகோபுரோட்டியோமிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் & சிஸ்டம்ஸ் பயாலஜி, புரோட்டியோம் சயின்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டீன்கள் மற்றும் புரோட்டியோமிக்ஸ், புரோட்டியோம்ஸ், ஹ்யூமன் ஜெனோமிக்ஸ் அண்ட் புரோட்டியோமிக்ஸ், ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் மற்றும் ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் ப்ரோட்டியோமிக்ஸ், ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் மற்றும் ப்ரோட்டியோமிக்குலர் இன்செல்குலர் எஃப். அல் ஜெனோமிக்ஸ், புரோட்டியோமிக்ஸ் நிபுணர் விமர்சனம், புரோட்டியோமிக்ஸ் ஆராய்ச்சி இதழ், ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் மற்றும் ஜெனோமிக்ஸ், புரோட்டியோமிக்ஸ் நுண்ணறிவு, பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் ஜர்னல்கள், பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் ஜர்னல்களின் பட்டியல்

Top