ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0974-276X

உயிர் தகவலியல் பயன்பாடுகள்

பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் என்பது தரவு சேமிப்பு, தரவுக் கிடங்கு மற்றும் டிஎன்ஏ வரிசைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதாகும். ஹோமோலஜி மற்றும் ஒற்றுமை கருவிகள், புரோட்டீன் செயல்பாடு பகுப்பாய்வு, தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மருத்துவம், மரபணு சிகிச்சை, மருந்து மேம்பாடு, ஒப்பீட்டு ஆய்வுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்ற ஆய்வுகள் ஆகியவற்றில் உயிரி தகவல்தொடர்புகளின் மிகப்பெரிய பயன்பாடு உள்ளது. கணக்கீட்டு முறைகள், கட்டமைப்பு அடிப்படையிலான மருந்துக் குறிப்புகளின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியாக மாறியுள்ளன. கட்டமைப்பு அடிப்படையிலான மருந்து அவுட்லைன் ஒரு புரத மையத்தின் முப்பரிமாண அமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது, இது நம்பிக்கையான மருந்துகளைத் திட்டமிடுவதற்குப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த ஆய்வில், புரதக் கட்டமைப்பின் எதிர்பார்ப்புக்கான கணக்கீட்டு முறைகள் சித்தரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை மருந்து அவுட்லைனை நோக்கிப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பயோ-இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் பயன்பாடுகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் பைலோஜெனெடிக்ஸ் & எவல்யூஷனரி பயாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் & சிஸ்டம்ஸ் பயாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சீக்வென்சிங் & அப்ளிகேஷன்ஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் ஜர்னல்ஸ், பிளாண்ட் பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் ஜர்னல்ஸ், ஜெனோமிக்ஸ், புரோட்டியோமிக்ஸ் அண்ட் பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ், பையோல் இன்ஃபர்மேடிக்ஸ், யோர்னல் இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் லினிக்கல் பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் இன்டகிரேடிவ் பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ், தற்போதைய உயிர் தகவலியல்

Top