ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேடிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்

ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேடிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9870

அறுவைசிகிச்சை செவிலியர்கள்

அறுவைசிகிச்சை செவிலியர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட செவிலியர்கள். மருத்துவமனை இயக்க பிரிவுகள், ஆம்புலேட்டரி அறுவை சிகிச்சை, மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவர்களின் அலுவலகங்கள் என்று அழைக்கப்படும் நாள் அறுவை சிகிச்சை பிரிவுகளில் பணிபுரியும் RN கள் என்றும் அவர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் அறுவை சிகிச்சை நோயாளி, குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிற சுகாதார நிபுணர்களுடன் கவனமாக வேலை செய்து சிகிச்சையை திட்டமிடவும், செயல்படுத்தவும் மற்றும் மதிப்பிடவும் உதவுகிறார்கள். அறுவைசிகிச்சைப் பகுதியில், அறுவை சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் மற்றும் பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பும் ஒரு ஸ்க்ரப் செவிலியராகவும், அறுவைச் சிகிச்சை அறையில் முழுமையான செவிலியர் பராமரிப்பை நிர்வகித்து பாதுகாப்பான மற்றும் நிதானமான சூழலைத் தொடரச் சேவை செய்யும் ஒரு சுழற்சி செவிலியராகவும் perioperative செவிலியர் உதவலாம். நோயாளி பராமரிப்புக்கு ஒரு முழுமையான மற்றும் பலதரப்பட்ட முறையைப் பயன்படுத்தி, பெரிய அறுவை சிகிச்சை செவிலியர் மொத்த அறுவை சிகிச்சை குழுவுடன் நெருக்கமாக பணியாற்றுகிறார்.

Top