ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேடிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்

ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேடிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9870

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேட்டிவ் அண்ட் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்கின் குறிக்கோள், சிறப்பு செவிலியர்கள் மற்றும் அவர்களது தொழில்முறை சக ஊழியர்களால் மோசமான நோயாளிகளின் சிறந்த பராமரிப்பை ஊக்குவிப்பதாகும். ஆராய்ச்சி முடிவுகள், அனுபவங்கள் மற்றும் யோசனைகள், மேம்பாடு, மற்றும் நல்ல தீவிர சிகிச்சை நர்சிங் நடைமுறைகளுக்கு தேவையான அறிவு, திறன்கள், மனப்பான்மை மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை ஆகியவற்றை வெளியிடுதல், பரப்புதல் மற்றும் பரிமாற்றம் செய்வதற்கான சர்வதேச மற்றும் இடைநிலை மன்றத்தை ஜர்னல் வழங்குகிறது.

 பத்திரிகை மதிப்புரைகள், புதுப்பிப்புகள் மற்றும் அம்சக் கட்டுரைகள், அத்துடன் அசல் கட்டுரைகள் மற்றும் முக்கியமான ஆரம்ப பரிமாற்றங்களை வெளியிடுகிறது. தொடர்புடைய மருத்துவ, ஆராய்ச்சி, கல்வி, உளவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் உட்பட நடைமுறையின் எந்தப் பகுதியையும் கட்டுரைகள் உள்ளடக்கும்.

Top