ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேடிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்

ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேடிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9870

அறுவைசிகிச்சை சிகிச்சை

பெரியோபரேடிவ் கேர் என்பது அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய, முழுவதும் மற்றும் பின்னர் வழங்கப்படும் கவனிப்பு ஆகும். அறுவைசிகிச்சை சிகிச்சை பெரும்பாலும் மருத்துவமனைகளில், மருத்துவமனைகளுக்கு அருகில் உள்ள அறுவை சிகிச்சை மையங்களில், சுய-ஆதரவு இயக்க மையங்கள் அல்லது மருத்துவ பராமரிப்பு வழங்குநர்களில் காணப்படுகிறது. அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு நோயாளியை உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் அறுவை சிகிச்சைக்கு தயார்படுத்துவதற்கு பெரியோபரேடிவ் கேர் காலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவசரகால செயல்பாடுகளின் போது, ​​இந்த கட்டம் குறுகியதாகவும், நோயாளிக்கு தெரியாமலும் இருக்கலாம் மற்றும் விருப்ப அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு பெரிய அறுவை சிகிச்சை ஒப்பீட்டளவில் நீண்டதாக இருக்கும். அறுவைசிகிச்சைக்கு முந்தைய மதிப்பீடு முழுவதும் பெறப்பட்ட தகவல் நோயாளியின் பராமரிப்பு உத்திக்கான ஆதாரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. perioperative காலம் என்பது அரிதாகக் குறிப்பிடப்படும் perioperative காலம் என்பது நோயாளியின் இயக்கச் செயல்முறையின் நீளத்தை விவரிக்கும் கட்டமாகும். இது பொதுவாக மருத்துவமனை வார்டு சேர்க்கையை உள்ளடக்கியது, மயக்க மருந்து, அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மீட்டெடுப்பு. அறுவைசிகிச்சை காலம் பொதுவாக அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய, உள் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின் போன்ற செயல்பாட்டின் மூன்று நிலைகளைக் குறிப்பிடுகிறது. அறுவை சிகிச்சைக்கு முன், அறுவை சிகிச்சையின் போது மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின் நோயாளிகளுக்கு ஆரோக்கியமான சூழலை வழங்குவதே பெரிய அறுவை சிகிச்சையின் நோக்கமாகும்.

Top