எலும்பு ஆராய்ச்சி இதழ்

எலும்பு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-4916

பெடிகாட்ரிக்ஸ் எலும்பியல்

குழந்தையின் எலும்பு முறிவு என்பது ஒரு மருத்துவ நிலை, இதில் ஒரு குழந்தையின் எலும்பு (18 வயதுக்கு குறைவானவர்) விரிசல் அல்லது உடைந்துள்ளது. குழந்தைகளில் ஏற்படும் காயங்களில் சுமார் 15% எலும்பு முறிவு காயங்கள் ஆகும். குழந்தைகளில் எலும்பு முறிவுகள் வயது வந்தோரின் எலும்பு முறிவுகளிலிருந்து வேறுபட்டவை, ஏனெனில் குழந்தையின் எலும்புகள் இன்னும் வளர்ந்து வருகின்றன. ஒரு குழந்தை மற்றும் பெரியவரின் எலும்பு அமைப்பில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. எலும்பு முறிவுகளின் சரியான மதிப்பீடு மற்றும் சிகிச்சைக்கு இந்த வேறுபாடுகள் முக்கியம். ஒரு குழந்தையின் எலும்புகள் வயது வந்தவரின் எலும்புகளை விட வேகமாக குணமடைகின்றன, ஏனெனில் தடிமனான, வலிமையான மற்றும் அதிக செயலில் உள்ள அடர்த்தியான நார்ச்சவ்வு (பெரியோஸ்டியம்) அவர்களின் எலும்புகளின் மேற்பரப்பை உள்ளடக்கியது. பெரியோஸ்டியம் எலும்பு செல்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்தை வழங்கும் இரத்த நாளங்களைக் கொண்டுள்ளது. குழந்தைகளின் வலுவான மற்றும் தடிமனான periosteum எலும்புகளுக்கு ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை சிறந்த விநியோகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் இது முறிந்த எலும்புகளை சப்ளை செய்வதன் மூலம் மறுவடிவமைக்க உதவுகிறது. குழந்தைகளில் உள்ள periosteum எலும்பு முறிவுகளை விரைவாகச் சேர்க்கிறது மற்றும் மறுவடிவமைப்புக்கான சாத்தியத்தை அதிகரிக்கிறது. ஒரு குழந்தையின் எலும்பு முறிவுகள் விரைவாக குணமடைவது மட்டுமல்லாமல், குழந்தையின் பெரியோஸ்டியத்தின் தடிமன் மற்றும் வலிமையின் காரணமாக கணிசமாகக் குறைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இந்த தடிமன் அதன் குறைபாடுகளையும் கொண்டுள்ளது; பெரியோஸ்டியத்தில் ஒரு சிறிய இடப்பெயர்ச்சி ஏற்பட்டால், அதன் தடிமன் மற்றும் வலிமையானது பெரியோஸ்டியத்தில் உள்ள எலும்பு முறிவைக் கண்டறிவதை கடினமாக்கும். ஆனால் இந்த தடிமன் அதன் குறைபாடுகளையும் கொண்டுள்ளது; பெரியோஸ்டியத்தில் ஒரு சிறிய இடப்பெயர்ச்சி ஏற்பட்டால், அதன் தடிமன் மற்றும் வலிமையானது பெரியோஸ்டியத்தில் உள்ள எலும்பு முறிவைக் கண்டறிவதை கடினமாக்கும். ஆனால் இந்த தடிமன் அதன் குறைபாடுகளையும் கொண்டுள்ளது; பெரியோஸ்டியத்தில் ஒரு சிறிய இடப்பெயர்ச்சி ஏற்பட்டால், அதன் தடிமன் மற்றும் வலிமையானது பெரியோஸ்டியத்தில் உள்ள எலும்பு முறிவைக் கண்டறிவதை கடினமாக்கும்.

Top