எலும்பு ஆராய்ச்சி இதழ்

எலும்பு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-4916

கீல்வாதம்

கீல்வாதம் என்பது மூட்டுகளில் ஏற்படும் அழற்சியாகும். இது ஒரு கூட்டு அல்லது பல மூட்டுகளை பாதிக்கலாம். வெவ்வேறு காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகளுடன் 100 க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு வகையான கீல்வாதங்கள் உள்ளன. மிகவும் பொதுவான வகைகளில் இரண்டு கீல்வாதம் (OA) மற்றும் முடக்கு வாதம் (RA).சாதாரண உடைகள் மற்றும் கண்ணீர் கீல்வாதத்தின் பொதுவான வடிவங்களில் ஒன்றான கீல்வாதத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மூட்டுகளில் ஏற்படும் தொற்று அல்லது காயம் குருத்தெலும்பு திசுக்களின் இந்த இயற்கையான முறிவை அதிகப்படுத்தும். கீல்வாதத்தின் மற்றொரு பொதுவான வடிவம். முடக்கு வாதம், ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் கோளாறு. உங்கள் உடலின் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு உடலின் திசுக்களைத் தாக்கும் போது இது நிகழ்கிறது. இந்த தாக்குதல்கள் உங்கள் மூட்டுகளில் உள்ள மென்மையான திசுக்களான சினோவியத்தை பாதிக்கிறது, இது குருத்தெலும்புகளுக்கு ஊட்டமளிக்கும் மற்றும் மூட்டுகளை உயவூட்டும் திரவத்தை உருவாக்குகிறது.

மூட்டுவலி தொடர்பான இதழ்கள்

எலும்பியல் இதழ்கள், எலும்பியல் மற்றும் தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, கீல்வாதத்தின் இதழ், மூட்டுவலி இதழ், வயதான அறிவியல் இதழ்

Top