ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி

ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-983X

நானோ தொழில்நுட்பம்

நானோ தொழில்நுட்பம் என்பது 100 நானோமீட்டருக்கும் குறைவான பரிமாணங்கள் மற்றும் சகிப்புத்தன்மையைக் கையாளும் தொழில்நுட்பத்தின் கிளை ஆகும், குறிப்பாக தனிப்பட்ட அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் கையாளுதல். 'நானோ டெக்னாலஜி' என்பது, முழுமையான, உயர் செயல்திறன் தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதற்கு இன்று உருவாக்கப்பட்டு வரும் நுட்பங்கள் மற்றும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, கீழே இருந்து பொருட்களைக் கட்டமைக்கும் திட்டமிடப்பட்ட திறனைக் குறிக்கிறது. தகவல் தொழில்நுட்பம், ஆற்றல், சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், மருத்துவம், உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு, உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து போன்ற பல தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில் துறைகளை கணிசமாக மேம்படுத்தவும், புரட்சிகரமாக மாற்றவும் நானோ தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது.
நானோ தொழில்நுட்பம் தொடர்பான இதழ்கள்

நானோமெடிசின் நானோ தொழில்நுட்ப இதழ்கள், நானோ தொழில்நுட்பத்தின் சர்வதேச இதழ், பசுமை நானோ தொழில்நுட்பத்தின் சர்வதேச இதழ், நானோ தொழில்நுட்பத்தின் பெய்ல்ஸ்டீன் ஜர்னல், நானோ தொழில்நுட்பம், அறிவியல் மற்றும் பயன்பாடுகள், நானோ தொழில்நுட்பத்தின் அமெரிக்க இதழ், நானோ ஆராய்ச்சி இதழ்

Top