ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி

ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-983X

மரபணு சிகிச்சையில் நானோ மருத்துவக் கருவிகள்

மரபணு விநியோக முறையில் நானோ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சைக்கான இலக்கு மருந்துகளைப் பெறலாம். நானோகேரியர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மரபணுக்களை இலக்கு செல்களுக்குள் செலுத்த முடியும். சாலிட் லிப்பிட் நானோ துகள்களை மரபணு சிகிச்சைக்கான சாத்தியமான கருவிகளாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், விவோ புரோட்டீன் வெளிப்பாடு நரம்பு வழி நிர்வாகத்திற்குப் பிறகு காணப்பட்டது.

மரபணு சிகிச்சையில் நானோ மருத்துவக் கருவிகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

இம்யூனோதெரபி: திறந்த அணுகல், செல் உயிரியல்: ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை, நானோ பொருட்கள் மற்றும் மூலக்கூறு நானோ தொழில்நுட்ப இதழ், நானோ ஆராய்ச்சி மற்றும் பயன்பாடுகள், நானோ தொழில்நுட்பம் பற்றிய IEEE பரிவர்த்தனைகள், பயோமெடிக்கல் நானோ தொழில்நுட்ப இதழ், சர்வதேச நானோ தொழில்நுட்ப இதழ், பெய்ல்ஸ்டீன் நேனோடெக்னாலஜி, நானோடெக்னாலஜி ஜர்னல் -மேற்பரப்பு அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்ப இதழ், நானோ அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்ப கடிதங்கள், நானோ தொழில்நுட்பம், அறிவியல் மற்றும் பயன்பாடுகள்

Top