ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி

ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-983X

நானோமெடிசின் செயல்படுத்தல் மற்றும் தாக்கங்கள்

நானோ பயோடெக்னாலஜி மனிதர்களின் உடல்நலப் பிரச்சினைகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, ஏனெனில் நானோ துகள்கள் மற்றும் நானோ பொருட்கள் இலக்கு மருந்து விநியோக முறையை வழங்கியுள்ளன. இவ்வாறு, புற்றுநோய், நீரிழிவு நோய், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பை எதிர்த்துப் போராடுதல் மற்றும் பல நோய்களுக்கு எதிராக மனித இனத்தை வழங்குகிறது. இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கங்களுக்கு வரும்போது, ​​நானோ பொருட்களின் உற்பத்தியின் போது உருவாகும் நானோ மாசுபடுத்தி, தாவரங்கள் அல்லது விலங்கு திசுக்களில் ஊடுருவி சுற்றுச்சூழலுக்கு தேவையற்ற அபாயங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

நானோமெடிசின்

ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & நானோ டெக்னாலஜி, பயோசென்சர்கள் மற்றும் பயோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதழ், பயோசென்சர்கள் ஜர்னல், ஜர்னல் ஆஃப் திசு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல், நானோமெடிசின்: நானோ தொழில்நுட்பம், உயிரியல் மற்றும் நானோபயோடெக்னாலஜி, செயற்கை செல்கள், நானோமெடிசின் மற்றும் பயோடெக்னாலஜி, நானோமெடிசின் மற்றும் நானோடெக்னாலஜி ஜர்னல், நானோமெடிசின் ஐரோப்பிய ஜர்னல், ஓபன் நானோமெடிசின் ஜர்னல்

Top