ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி

ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-983X

ஆன்டிபாடிகள் மருந்து இணைப்புகள்

ஆன்டிபாடி மருந்து கான்ஜுகேட்ஸ் (ஏடிசி) ஸ்மார்ட் குண்டுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, அவை ஆரோக்கியமான செல்களைத் தொந்தரவு செய்யாமல் புற்றுநோய் செல்களை குறிவைக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. நானோதெரபியூடிக்ஸ், லிப்பிட் நானோ துகள்கள் siRNA டெலிவரி, பாலிமெரிக் நானோ துகள்கள், ஆன்டிபாடி மருந்து கான்ஜுகேட்களின் வளர்ச்சியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆன்டிபாடிகள் மருந்து இணைப்புகளின் தொடர்புடைய ஜர்னல்கள்

மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் மற்றும் ஆன்டிபாடிகளில் முன்னேற்றங்கள், நானோ பொருட்கள் மற்றும் மூலக்கூறு நானோ தொழில்நுட்ப இதழ், செயற்கை செல்கள், நானோ மருத்துவம் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பம், நானோ மருத்துவம் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்ப இதழ், நானோ மருத்துவம் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பம், ஐரோப்பிய நானோ மருத்துவ இதழ், ஓபன் நானோமெடிசின் நானோடெக்னாலஜி, நானோ தொழில்நுட்பம் நானோ தொழில்நுட்பம்

Top