ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி

ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-983X

நானோ மருத்துவம் மற்றும் நானோ பயோடெக்னாலஜி

நானோ மருத்துவம் என்பது மனித உடலில் ஏற்படும் நோய்களைத் தடுப்பதற்கும் சிகிச்சையளிப்பதற்கும் நானோ தொழில்நுட்பத்தின் (சிறிய இயந்திரங்களின் பொறியியல்) பயன்பாடு ஆகும். இந்த வளர்ந்து வரும் ஒழுக்கம் மருத்துவ அறிவியலை வியத்தகு முறையில் மாற்றும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. நானோபயோடெக்னாலஜி என்பது உயிரியல் துறைகளில் நானோ தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு ஆகும். நானோ தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு பல்துறைத் துறையாகும், இது தற்போது பொறியியல், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியலின் வழக்கமான மற்றும் மேம்பட்ட வழிகளில் கிடைக்கும் அணுகுமுறை, தொழில்நுட்பம் மற்றும் வசதிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்கிறது. நானோபயோடெக்னாலஜி சாதகமாக இருப்பது போன்றது: 1. நோயுற்ற திசுக்களின் தனித்துவமான நோயியல் இயற்பியல் அம்சங்களைப் பயன்படுத்தி மருந்து இலக்கை அடைய முடியும் 2. பல்வேறு நானோ தயாரிப்புகள் இயல்பை விட அதிக செறிவுகளில் குவிக்கப்படலாம்.
நானோமெடிசின் மற்றும் நானோபயோடெக்னாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்
நானோமெடிசின் நானோடெக்னாலஜி ஜர்னல்கள், நானோமெடிசின் நானோடெக்னாலஜி ஜர்னல்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல், ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் ரிசர்ச், நானோமெடிசின் ஜர்னல், நானோமெடிசின் பயோதெரபியூட்டிக்ஸ் ஜர்னல்கள், நானோமெடிசின் ஐரோப்பிய இதழ்

Top