புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்

புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1447

ஃப்ளோரூராசில் (5-FU)

Fluorouracil (5-FU) என்பது புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்து ஆகும், இது உயிரணு வளர்ச்சியைக் குறைப்பதன் மூலம் அல்லது நிறுத்துவதன் மூலம் செயல்படுகிறது. தோல் மேல் அடுக்கில் வளரும் அசாதாரண செல்களின் திறனை மருந்து குறுக்கிடுகிறது. இது பொதுவாக பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் புற்றுநோய், மார்பக புற்றுநோய், இரைப்பை குடல் புற்றுநோய்கள் உட்பட: குத, எஸ்பேஜியல், கணையம் மற்றும் இரைப்பை (வயிறு), தலை மற்றும் கழுத்து புற்றுநோய்க்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 5-FU என்பது ஒரு பைரிமிடின் எதிரியாகும், இது ஆன்டிமெடாபொலிட்ஸ் எனப்படும் கீமோதெரபி வகையைச் சேர்ந்தது. ஆன்டிமெடாபொலிட்டுகள் செல்லில் உள்ள சாதாரண பொருட்களுக்கு மிகவும் ஒத்தவை. செல்கள் இந்த பொருட்களை செல்லுலார் வளர்சிதை மாற்றத்தில் இணைக்கும்போது, ​​​​அவை பிரிக்க முடியாது. ஆன்டிமெட்டாபொலிட்டுகள் செல்-சுழற்சி குறிப்பிட்டவை, பைரிமிடின் எதிரியான 5-FU க்கு கடுமையான பாதகமான எதிர்வினைகள்; மார்பு வலி, ஈ.கே.ஜி மாற்றங்கள் மற்றும் இதய நொதிகளில் அதிகரிப்பு - இது இதயத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளைக் குறிக்கலாம்.

தொடர்புடைய இதழ்கள்:  புற்றுநோய் மருத்துவம் & புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள், புற்றுநோய் கண்டறிதல் இதழ், புற்றுநோய் மருத்துவ பரிசோதனைகள் இதழ், மார்பகப் புற்றுநோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, புற்றுநோய் கண்டறிதல் இதழ், பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை மருத்துவம், பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை மருத்துவம், ஜர்னல் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் தெரபியூட்டிக்ஸ், ட்யூமொரிக்ஸ் மற்றும் ஆன்கானல் ஆன்கோஜெனோமிக்ஸ், சர்வதேச புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி இதழ், பகுப்பாய்வு செல்லுலார் நோயியல், புற்றுநோய் சிகிச்சை மற்றும் ஆராய்ச்சி.

Top