புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்

புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1447

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள்

"புற்றுநோய்" என்பது வகை மற்றும் இருப்பிடத்தில் வேறுபடும் ஆனால் பொதுவான ஒன்று கொண்ட நோய்களின் ஒரு பெரிய குழுவிற்கு நாம் கொடுக்கும் சொல்: அசாதாரண செல்கள் கட்டுப்பாட்டை மீறி வளரும். சாதாரண சூழ்நிலையில் நமது அனைத்து செல்களின் எண்ணிக்கையும் வளர்ச்சியும் மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொறிமுறையாகும். ஆனால் இந்த செல்களில் ஒன்றில் கட்டுப்பாட்டு சமிக்ஞைகள் தவறாகி, அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சி தொந்தரவு செய்யும்போது, ​​அது பிரிந்து பிரிகிறது. இது கட்டுப்பாடில்லாமல் பெருகிக்கொண்டே செல்கிறது, மேலும் இந்த அசாதாரண செல்கள் திரட்சியின் விளைவாக "புற்றுநோய்" என்று அழைக்கப்படும் செல்களின் நிறை. புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள், புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் என்று கேட்டால், நம்மில் பெரும்பாலோர் உடனடியாக கீமோதெரபி என்று நினைக்கிறோம். எனவே கீமோதெரபி அல்ல, அதனால் வேகமாகப் பிரிக்கும் செல்களுக்கு எதிராக கண்மூடித்தனமாகச் செயல்படாமல், மாறாக, நோக்கத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டு, தையல்காரர்களாகவும், குறிவைக்கப்பட்டும், இலக்கு வைக்கப்பட்டும், புற்றுநோய் சிகிச்சை விருப்பங்களாக பல்வேறு வகையான புற்றுநோய் மருந்து சிகிச்சைகள் இப்போது வழங்கப்படுகின்றன. ஹார்மோன் சிகிச்சைகள் முதல் எலும்புகளை வலுப்படுத்தும் பொருட்கள் (பிஸ்பாஸ்போனேட்டுகள்) வரை நோயெதிர்ப்பு அமைப்புடன் செயல்படும் மருந்துகள் வரை. ஹார்மோன் சிகிச்சைகள், ஸ்டீராய்டுகள், சமீபத்திய புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் உயிரியல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

புற்றுநோய் மருத்துவம் & புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள், ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோயியல் ஜர்னல், ஆன்காலஜி மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சி இதழ், புற்றுநோயியல் & புற்றுநோய் வழக்கு அறிக்கைகள், நியூரோ ஆன்காலஜி இதழ், புற்றுநோய்க்கான இதழ், வாய்வழி புற்றுநோயியல், மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சிக்கான அமெரிக்க இதழ், ஹார்மோன்கள் மற்றும் புற்றுநோய்க்கான ஆலோசனைகள் , புற்றுநோய் மரபியல், நியூரோ-ஆன்காலஜி ஜர்னல், பரிசோதனை இரத்தவியல். புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள், பரிசோதனை சிகிச்சைகள் மற்றும் புற்றுநோயியல் இதழ்.

Top