புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்

புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1447

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் புற்றுநோய் நோய்க்கிருமி உருவாக்கம், புற்றுநோய் பரவல் மற்றும் நுண்ணிய சூழல், புற்றுநோய் கண்டறிதல் மற்றும் கண்டறிதல், புற்றுநோய் சிகிச்சை, புற்றுநோய் நோய் எதிர்ப்பு சிகிச்சை, புற்றுநோய் வளர்சிதை மாற்றம், ஆன்டிடூமர் முகவர்கள், புற்றுநோய் தடுப்பு, புற்றுநோய் மரபணுவியல், புற்றுநோய் மூலக்கூறு உயிரியல், புற்றுநோய் கட்டி உருவாக்கம் மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி ஆகியவை அடங்கும். புற்றுநோய் போன்றவற்றில். இந்த இதழ் புற்றுநோயியல் நிபுணர்கள், நோயியல் வல்லுநர்கள், ஹீமாட்டாலஜிஸ்ட்கள், இரைப்பைக் குடலியல் நிபுணர்கள், உட்சுரப்பியல் நிபுணர்கள், சிறுநீரக மருத்துவர்கள், மகப்பேறு மருத்துவர்கள், கதிரியக்க நிபுணர்கள், தொற்றுநோயியல் நிபுணர்கள், நுரையீரல் நிபுணர்கள் மற்றும் அடிப்படை அறிவியலில் ஆராய்ச்சியாளர்கள், முதலியவற்றை வழங்குகிறது.

Top