மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்

மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0138

திரையிடல் மற்றும் மருந்து வடிவமைப்பு

மெய்நிகர் திரையிடல் என்பது ஒரு கணக்கீட்டு முறையாகும், இது மருந்து கண்டுபிடிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது . மருந்து இலக்குடன் பிணைக்கக்கூடிய அல்லது தொடர்பு கொள்ளும் கட்டமைப்புகளைக் கண்டறிய சிறிய மூலக்கூறு நூலகங்களைத் தேட இது பயன்படுகிறது . இது கணினி நிரல்களைப் பயன்படுத்தி "சேர்மங்களின் மிகப் பெரிய நூலகங்களைத் தானாக மதிப்பீடு செய்தல்" என்றும் வரையறுக்கப்படுகிறது. இந்த முறையின் துல்லியம் அதிகரித்து வருவதால், மருந்து வடிவமைப்பு செயல்பாட்டில் இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது .

ஸ்கிரீனிங் மற்றும் மருந்து வடிவமைப்பு தொடர்பான இதழ்கள்

நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி , பயோடிஸ்கவரி , ஜர்னல் ஆஃப் பயோமோலிகுலர் ஸ்கிரீனிங், காம்பினேடோரியல் கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் ஹை த்ரூபுட் ஸ்கிரீனிங், ஜர்னல் ஆஃப் மெடிக்கல் ஸ்கிரீனிங், ஸ்கிரீனிங், அஸ்ஸே மற்றும் மருந்து மேம்பாடு தொழில்நுட்பங்கள், ஹை த்ரூபுட் ஸ்கிரீனிங்கின் சர்வதேச இதழ்.

Top