மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்

மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0138

மருந்து வடிவமைத்தல்

மருந்து வடிவமைப்பு என்பது உயிரியல் இலக்கின் அடிப்படையில் புதிய மருந்துகளின் அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு செயல்முறையாகும். இது பகுத்தறிவு மருந்து வடிவமைப்பு அல்லது பகுத்தறிவு வடிவமைப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது மருத்துவ வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க சிகிச்சை பதிலை அளிக்கும் வகையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மருந்து ஒரு கரிம மூலக்கூறாகும், அது இலக்கு தளத்துடன் பிணைக்கப்படும் போது அது ஒரு உயிரி மூலக்கூறு செயல்பாட்டைத் தடுக்கலாம் அல்லது செயல்படுத்தலாம், இதன் விளைவாக சிகிச்சை பலன் கிடைக்கும். மருந்து வடிவமைப்பில், உயிரி மூலக்கூறு இலக்கு தளத்தை ஒத்த மூலக்கூறுகளின் வடிவமைப்பை உள்ளடக்கியது மற்றும் அதனுடன் பிணைக்கும் வகையில் சார்ஜ் உள்ளது. மருந்து வடிவமைப்பு இருமுனை இலக்குகளின் முப்பரிமாண கட்டமைப்பின் அறிவை நம்பியுள்ளது.

மருந்து வடிவமைப்பு தொடர்பான இதழ்கள்

சர்வதேச மருந்து மேம்பாடு மற்றும் ஆராய்ச்சி, மருந்து மற்றும் மருந்து விநியோக ஆராய்ச்சி, இரசாயன உயிரியல் மற்றும் மருந்து வடிவமைப்பு, புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்து வடிவமைப்பு, மருந்து வடிவமைப்பு, வளர்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை, மருந்து வடிவமைப்பு மற்றும் கண்டுபிடிப்பு, தற்போதைய கணினி உதவி மருந்து வடிவமைப்பு, வைரஸ் தடுப்பு மருந்து வடிவமைப்பில் முன்னேற்றங்கள் , மருந்து வடிவமைப்பு விமர்சனங்கள் ஆன்லைனில் , மருந்து வடிவமைப்பு மற்றும் கண்டுபிடிப்பில் எல்லைகள் மற்றும் கணக்கீட்டு உயிரியல் மற்றும் மருந்து வடிவமைப்பின் சர்வதேச இதழ்.

Top