மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்

மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0138

நானோ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மருந்து விநியோகம்

நானோ தொழில்நுட்பம் என்பது மூலக்கூறு அளவில் செயல்பாட்டு அமைப்புகளின் பொறியியலை உள்ளடக்கியது, அவை தனித்துவமான உடல், ஒளியியல் மற்றும் மின்னணு அம்சங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அவை பொருள் அறிவியல் முதல் உயிரி மருத்துவம் வரையிலான துறைகளுக்கு கவர்ச்சிகரமானவை . மருந்து வளர்ச்சியில் நானோ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது, நோய்வாய்ப்பட்ட குறிப்பிட்ட செல்லுக்கு மருந்தை வழங்க நானோ துகள்கள் பயன்படுத்தப்படும் வளரும் செயல்முறையாகும் . இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம், நோயுற்ற செல்லை ஈர்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட துகள்கள், குறிப்பிட்ட செல்லுக்கு நேரடியாக சிகிச்சை அளிக்க அனுமதிக்கின்றன. இந்த தனித்துவமான நுட்பத்தின் மூலம் உடலில் உள்ள ஆரோக்கியமான செல்களின் சேதத்தை குறைக்க முடியும்.

நானோ தொழில்நுட்பம் தொடர்பான இதழ்கள்

நானோ மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல் சிகிச்சை கண்டுபிடிப்புஉயிரியல் கண்டுபிடிப்பு , நானோ ஆராய்ச்சி & பயன்பாடுகள் , நானோ பொருட்கள் & மூலக்கூறு நானோ தொழில்நுட்பம் , நானோ மருத்துவம் & உயிரியல் சிகிச்சை கண்டுபிடிப்பு , நானோ மருத்துவம் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்ப இதழ் , நானோ தொழில்நுட்ப இதழ் , நானோ மெட்டீரியல் , நானோ மெட்டீரியல் பெர்செப்ஷன் , நேனோடெக்னாலஜி ics மற்றும் வேதியியல், நானோ அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பம், பசுமை நானோ தொழில்நுட்பத்தின் சர்வதேச இதழ்: பொருட்கள் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல், RSC நானோ அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பம், பசுமை நானோ தொழில்நுட்பத்தின் சர்வதேச இதழ்.

Top