வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1149 (Printed)

வாதவியல் ஆராய்ச்சி

ஹீமாட்டாலஜி என்பது உள் மருத்துவம் மற்றும் குழந்தை மருத்துவத் துறையில் உள்ள ஒரு துணை வகையாகும், இது வாத நோய்க்கான பல்வேறு நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை முறைகளை உள்ளடக்கியது. இத்தகைய நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு வாத நோய் நிபுணர் என்று பெயர். ருமாட்டிக் நோய்கள் மூட்டுகள் மற்றும் தசைகளில் வீக்கம், வீக்கம் மற்றும் வலி ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. வாத நோய்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்துடன் தொடர்புடையதாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நிலைமைகளில் 200 க்கும் மேற்பட்ட வகையான நோய்கள் அடங்கும், அவற்றில் கீல்வாதம், கீல்வாதம், லூபஸ், அன்கிலோசிங் ஸ்பான்டைலிடிஸ் ஆகியவை பொதுவானவை.

வாதவியல் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை வாத நோய்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் காரணங்களைக் கையாள்கிறது. இது நோயாளியின் பராமரிப்பை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் வாத நோய்களில் கண்டுபிடிப்புகளை துரிதப்படுத்துகிறது. இது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் குறித்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள வாத நோய் நிபுணர்களுக்கு உதவுகிறது. முடக்கு வாதம்.

வாதவியல் ஆராய்ச்சி தொடர்பான இதழ்கள்

வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, ஆக்டா ருமடாலஜிகா, கீல்வாதம், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு, பெருந்தமனி தடிப்பு: திறந்த அணுகல், குழந்தை வாதவியல், திறந்த வாதவியல் இதழ், வாதவியல் இதழ், வாதவியல் இதழ், சர்வதேச வாதவியல் இதழ், ஜப்பானிய ஜூமட்டாலஜி.

Top