வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1149 (Printed)

முடக்கு வாதம் நோய் கண்டறிதல்

முடக்கு வாதம் என்பது ஒரு தன்னுடல் தாக்க நோயாகும், இதில் உடலின் சொந்த நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு உடலின் செல்கள் மற்றும் திசுக்களை அழிக்கிறது. இது ஆண்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக அதிர்வெண்ணில் பெண்களுக்கு ஏற்படுகிறது. இது முதுமையின் காரணமாக ஏற்படும் கீல்வாதத்திலிருந்து வேறுபட்டது. மூட்டுகளைத் தவிர கண், காது, நுரையீரல் போன்ற அனைத்து உடல் உறுப்புகளையும் பாதிக்கிறது. நோய்க்கான காரணம் இன்னும் ஆராய்ச்சியில் உள்ளது.

முடக்கு வாதம் நோயறிதலுக்கு எந்த ஒரு சோதனையும் இல்லை. மூட்டு இமேஜிங் மூலமும், எரித்ரோசைட் செடிமென்டேஷன் ரேட் (ESR), சி-ரியாக்டிவ் புரதம் (CRP), முழு இரத்த எண்ணிக்கை, முடக்கு காரணி, ஆன்டி-சிசிபி ஆன்டிபாடிகள் போன்ற இரத்தப் பரிசோதனைகள் மூலமும் முடக்கு வாதத்தைக் கண்டறியலாம்.

முடக்கு வாதம் நோய் கண்டறிதல் தொடர்பான இதழ்கள்

வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, ஆக்டா ருமடாலஜிகா, கீல்வாதம், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு, பெருந்தமனி தடிப்பு: திறந்த அணுகல், மூட்டுவலி மற்றும் வாத நோய், மூட்டுவலி ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை, மூட்டுவலி ஆராய்ச்சி, மூட்டுவலி பராமரிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி, திறந்த மூட்டுவலி இதழ், மருத்துவ மூட்டுவலி மருத்துவம்.

Top