ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு பற்றிய இதழ்

ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு பற்றிய இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9509

ஆஸ்டியோமலாசியா

ஆஸ்டியோமலாசியா என்பது எலும்புகளின் கனிமமயமாக்கல் குறைவதால் ஏற்படும் எலும்புகளை மென்மையாக்குகிறது. குழந்தைகளில் ஏற்படும் ஆஸ்டியோமலாசியா ரிக்கெட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகளில் பரவலான உடல் வலிகள், தசை பலவீனம் மற்றும் எலும்புகளின் பலவீனம் ஆகியவை அடங்கும். ஆஸ்டியோமலாசியாவிற்கு மிகவும் பொதுவான காரணம் வைட்டமின் டி குறைபாடு ஆகும். ஆஸ்டியோமலாசியாவைத் தடுப்பதற்கும் சிகிச்சையளிப்பதற்கும் பொதுவாக வைட்டமின் டி மற்றும் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் உட்கொள்வது அடங்கும்.

ஆஸ்டியோமலாசியா தொடர்பான பத்திரிகைகள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஆர்த்ரிடிஸ், ஆர்க்கிவ்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், ஜர்னல் ஆஃப் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன், கால்சிஃபைட் டிஷ்யூ இன்டர்நேஷனல்

Top